Miernik PH potencjału redos pehametr

Voltcraft

Pehametr potencjału redos

Więcej szczegółów

1666058

Dostępny

799,00 zł

 
 

 

Pehametr PHT-200

VOLTCRAFT PHT-200 to przyrząd pomiarowy do określania pH i potencjału redoks. Pomiary jonoselektywne można również wykonywać na podstawie pomiarów napięcia. Nowy miernik pH oferuje wszystkie funkcje i cechy niezbędne do rutynowego codziennego użytku w laboratorium, monitorowania wody, akwariów, fotografii, przemysłu papierniczego, galwanizacji, kontroli jakości, szkoły i uczelni. Dzięki zintegrowanemu czujnikowi temperatury zalety automatycznej kompensacji temperatury są wykorzystywane do wszystkich wyników pomiarów.

Cechy szczególne

 • Zakres pomiarowy pH 0 - 14 pH
 • Rozdzielczość 0,01
 

Charakterystyka

 • 3-punktowa kalibracja zapewnia liniowość i dokładność
 

Zakres dostawy

 • Pehametr PHT-200
 • Walizka do przechowywania
 • Elektroda pH
 • Roztwór buforowy pH (wartość pH 4)
 • Roztwór buforowy pH (wartość pH: 7)
 • Instrukcja obsługi
 • Bateria 9 V
 

Dane techniczne

 • Zakres pomiarowy mV: -1999 do 1999 mV
 • Dokładność mV: ± 0,5%.
 • Dokładność: ± (0.02 pH + 2 d)
 • Automatyczna kompensacja temperatury: tak
 • Temperatura pracy: 0 - 50 °C
 • Rozdzielczość: 0,01
 • Zasilanie: 9 V
 • Waga: 250 g
 • Wysokość produktu: 195 mm
 • Długość produktu: 68 mm
 • Szerokość produktu: 30 mm
 • Zakres pomiarowy pH: 0 - 14 pH
 • Zakres pomiarowy pH: 0 - 14 pH
 • Kalibracja: Fabryczna (bez certyfikatu)
 • Wyświetlacz: cyfrowy
 • Interfejsy: RS232
 • Funkcje pomiarowe: wartość pH , redox (ORP)
 • Maksymalny zakres pomiarowy pH: 14 pH
 • Minimalny zakres pomiarowy pH: 0 pH
 • Rodzaj produktu: Urządzenie pomiarowe wielofunkcyjne
 

Uwaga: substancje niebezpieczne

 

Uwaga

GHS Precautionary Statements
 • P 302 +350: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. (P 302 +350)
 • P305 + P351 W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. (P 305 + 351)
 • P 337 +313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. (P 337 +313)
 • P 280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. (P 280)
 • P 406: Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej. (P 406)